FOOD THINK TANK – LISTA SKŁADNIKÓW I JAK TO UGRYŹĆ?

Fundacja Food Think Tank – jedno imię, wiele twarzy. Jak opisać ten fenomen? Niektórzy widzą w kolektywie melanż artystów różnych dziedzin, współpracujących w celu zmiany oblicza polskiej kuchni. Inni określają Food Think Tank jako grupę ludzi mocno skupionych na swojej pracy. Są i tacy, którzy widzą w FTT grupę eksperymentatorów nieustannie poszukujących nowych idei oraz szans rozwijania swoich umiejętności. Food Think Tank to raczej platforma wymiany doświadczeń, wiedzy i umiejętności, „braterstwo dusz” specyficznych ludzi, dla których jedno życie to za mało. To miejsce, w którym mogą się spotkać by poszukiwać czegoś świeżego, czegoś innego. Miejsce, gdzie wszystko jest możliwe i gdzie świat można wymyślać od nowa. Poprzez spotkania i wspólną pracę członkowie mają możliwość kształcić się nawzajem oraz zdobywać nowe umiejętności na zasadzie wolnej wymiany. Poprzez akcje i organizowane wydarzenia grupa stara się uświadomić odbiorcom, że nawet w dzisiejszym świecie, zdominowanym przez pieniądz, marketing i wolny rynek, nie wszystko jest na sprzedaż a działania nie policzone na zysk mogą mieć wielką wartość. Taki rodzaj działania wypływa z wyznawanych przez członków wartości, wśród których wielką rolę odgrywa wzajemny szacunek, przyjaźń i oddanie. Wspólne dla członków FTT jest także przekonanie, że wszyscy możemy kreować pozytywne postawy i wpływać na rzeczywistość oraz że prawdziwa sztuka to sztuka życia. Nie da się jej przeliczyć na pieniądze, ponieważ nie jest produktem tylko procesem, gdzie nie cel jest ważny, tylko ścieżka, którą podążamy. Określając w ten sposób kierunek poszukiwań, Food Think Tank skupia się w dużej mierze na pracy badawczej. W centrum zainteresowań znajduje się nasze bogate dziedzictwo kulinarne oraz tradycyjne techniki gotowania, które przez stulecia kształtowały polską kuchnię. Z drugiej strony FTT kładzie silny nacisk na ideę sprawiedliwego handlu i wymiany. Wszystkie produkty wykorzystywane w projektach pozyskując od lokalnych hodowców.