EKIPA

Kim są członkowie kolektywu? To chyba najtrudniejsze pytanie, ponieważ zespół podlega dynamicznym przemianom. Można tylko powiedzieć, że FTT nie ma stałego składu ani określonej struktury. Przypomina raczej sieć. Wśród uczestników wydarzeń spotkać możemy szefów kuchni, artystów ceramików, naukowców, rzemieślników różnych specjalności, projektantów, muzyków, fotografów, filmowców, baristów, hodowców czy inżynierów. Tak szerokie spektrum branż pozwala na naprawdę dynamiczną wymianę wiedzy i doświadczeń, gdzie każdy traktowany jest jak równoprawny członek dyskusji w pracy nad projektem. Edukacyjna wartość działalności kolektywu jest szczególnie widoczna w interdyscyplinarnych dużych przedsięwzięciach, gdzie wszyscy pracują razem. Zrealizowane dotychczas wydarzenia miały jasno określony temat i program badawczy, jak na przykład „Ziemia i Woda”, „Las – instalacja”, „Między łąką a lasem” czy „Korzeń – studium przypadku”. W toku pracy właśnie wielkość i zróżnicowanie zespołu okazywały się potężnym atutem, ponieważ każdy z członków wnosił trochę odmienne rozumienie tematu, co pozwalało pozostałym zobaczyć zagadnienie z innej, nowej perspektywy.

Dzięki naszym przedsięwzięciom odkryliśmy, że wspólna praca, nie nakierowana na zysk, może stać się wspaniałym sposobem budowania nowych przyjaznych relacji przy jednoczesnym odkrywaniu nieznanej dotąd wiedzy. W rzeczywistości zdominowanej przez pieniądz i sukces nasze działania widzimy jako pewną alternatywę, chociażby dla tradycyjnego modelu kształcenia. Mocno wierzymy, że coraz więcej ludzi będzie popierać takie spojrzenie na świat, czyniąc go bardziej przyjaznym miejscem dla wszystkich istot.